תקנון אתר MY DEAR

 1. כל אדם או חברה המבצע/ת הזמנת משלוח אתר my dear, לרבות אדם המבצע רכישה, מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד my dear ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של my dear על פי תקנון זה.
 2. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות מזומן בעת מסירת המשלוח.
 3. ההזמנות תתקבלנה מהאתר 24/7 ויטופלו על ידי my dear בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.
 4. אזורי המשלוח נקבעים על ידי my dear ויכולים להשתנות מעת לעת.
 5. בעת ביצוע ההזמנה הלקוח יציין מתי יהיה מבוגר בבית לקבלת המשלוח.
 6. אם קיימת רגישות או אלרגיה למוצרים מסוימים, על חובת הלקוח לציין זאת בעת ההזמנה.
 7. הזמנות יומיות יסופקו בהתאם למלאי הקיים בחנות.
 8. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).
 9. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מיי דיר כפי שתהא מעת לעת.
 10. אספקת המוצרים תתבצע בתיאום טלפוני עם הלקוח.
 11. חשבונית העסקה תשלח באמצעות מייל ללקוח
 12. שירות לקוחות: שביעות רצון הלקוח הינה ערך עליון של my dear ולכן באם המוצר הגיע פגום, חשוב ליידע את my dear במספר 0528995958.
 13. my dear שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע הזמנות ב-my dear וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
 14. my dear, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות המשלוחים וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.